Czas podtrzymywania temperatury

Czas podtrzymywania temperatury lub inaczej czas wzrostu temperatury jest to czas bezpiecznego przechowywania żywności w przypadku braku zasilania. Jeśli mieszkamy na obszarze narażonym na częste wyłączenia prądu, czy to ze względu na niekorzystne warunki pogodowe czy na przerwy techniczne w dostawie energii, warto zadbać, by nasze urządzenie wyróżniało się jak największą wartością tego parametru. Dostępne na rynku urządzenia potrafią nawet znacznie różnić się pod tym względem. Podawane przez producentów w kartach produktu czasy wynoszą od kilku godzin do prawie doby.  Lepiej izolowane urządzenia dają nam nie tylko poczucie komfortu w przypadkach awaryjnych, ale zapewne przekłada się to na bardziej ekonomiczne działanie lodówki, bo potrafi dłużej utrzymywać chłód.

Warto przy tym pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Chcemy mieć dobrze izolowane urządzenie, ale nie kosztem przestrzeni kuchennej. Jeśli nie mamy zbyt wiele miejsca w kuchni i chcemy je maksymalnie wykorzystać, posiadając jednocześnie jak największą pojemność użytkową  – możemy porównać wyliczany przez Topti Współczynnik objętości efektywnej dla wybieranych modeli. Im większa jego wartość, tym efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni zajmowanej przez urządzenie.

Jeżeli wyłączenie zasilania trwa dłużej niż zdefiniowany czas wzrostu temperatury i żywność w zamrażarce ulegnie rozmrożeniu, nie należy jej ponownie zamrażać. Można poddać ją obróbce termicznej i w takiej postaci ponownie zamrozić.