Poziom hałasu – pranie i wirowanie

Poziom hałasu emitowany przez pralkę podczas prania i wirowania.

Parametr ten wyznacza poziom hałasu emitowanego przez pralkę podczas prania lub wirowania dla standardowego programu prania 60°C i pełnym załadunku, wyrażony w decybelach dB(A) re 1 pW.
Im większa wartość w decybelach, tym głośniej pracuje urządzenie.
Jeżeli urządzenie ma pracować w kuchni, niewielkim mieszkaniu lub w porach nocnych, to zdecydowanie należy wybrać urządzenia z najniższymi wartościami tego parametru.
Dodatkowo, jeżeli zależy nam na cichym urządzeniu, musi być ono dobrze wyważone i wypoziomowane. Duży wpływ na cichą pracę pralki ma także rodzaj zastosowanego silnika.
Sprawdzą się tu silniki indukcyjne, należy się jednak liczyć z większym kosztem zakupu urządzenia.

Przykładowe poziomy głośności dźwięków z naszego codziennego otoczenia:
20 dB – szelest liści
30 dB – szept z odległości 1 metra
40 dB – odgłosy w spokojnym domu
50 dB – szum w biurze
60 dB – odkurzacz
70 dB – wnętrze samochodu lub głośnej restauracji
80 db – głośna muzyka w pomieszczeniu
90 dB – włączony blender
100 dB – jadąca ciężarówka (z odległości 10 metrów)

Im większa odległość od źródła dźwięku tym niższe natężenie dźwięku. Dwukrotny wzrost natężenia dźwięku odpowiada wzrostowi poziomu głośności o ok.3 dB.