Poziom hałasu

Hałasem nazywamy wszystkie dźwięki emitowane przez urządzenie podczas jego normalnego użytkowania.  W przypadku lodówki, zdaje się oczywistym, że chcemy, aby pracowała bezgłośnie. Każdy niepożądany dźwięk, wydobywający się z działającego urządzenia, może być przyczyną dyskomfortu czy nawet złego samopoczucia. Może się stać bardzo uciążliwy w sytuacji, kiedy chcemy wypocząć czy też skupić się nad istotnymi dla nas sprawami. Jeśli możemy “odciąć” się od źródła hałasu, chociażby przez zamknięcie pomieszczenia, to problem wydaje się niezbyt wielki. Gorzej, jeżeli jesteśmy zmuszeni długotrwale funkcjonować słysząc rozpraszające nas odgłosy. Odczuwanie dźwięków jako uciążliwe nie jest dla wszystkich jednakowe, zależy od wrażliwości słuchu i w dużej mierze od podatności układu nerwowego na rozdrażnienia z tym związane.  

Poziom hałasu emitowanego przez lodówkę, podawany przez producentów na etykiecie energetycznej lub w karcie produktu, wyrażony jest w jednostkach dB(A)re 1 pW i wskazuje poziom natężenia dźwięku w decybelach, skorygowany względem krzywej korekcyjnej A. Korekcja jest istotna ze względu konieczność uwzględnienia w pomiarach hałasu właściwości słuchu ludzkiego, ponieważ człowiek najlepiej słyszy dźwięki z zakresu średnich częstotliwości, natomiast niskie i wysokie gorzej.

Porównując urządzenia w kontekście poziomu hałasu, zwracajmy uwagę by porównywać parametry wyrażone jednakową jednostką.

Obecnie produkowane urządzenia są dość ciche i można przyjąć, że poziom emitowanego hałasu o wartości do 45dB(A)re1pW nie powinien sprawiać użytkownikowi dyskomfortu, ponieważ jest w zasadzie ‘lekkim szumem’. Niektóre osoby potrafią tolerować nieco głośniejsze urządzenia, więc wybór lodówki hałasującej na poziomie do 45dB(A)re1pW  może być dla nich wystarczający. Głośniejsze urządzenia wybierajmy  jedynie wtedy, kiedy mają pracować z dala od przestrzeni wypoczynku i długotrwałego przebywania mieszkańców.  

Pamiętajmy jednocześnie, że lodówka będzie zdecydowanie mniej słyszalna w pomieszczeniu, które poprzez swój wystrój czy sposób umeblowania przyczynia się do skutecznego tłumienia niepożądanych dźwięków. Ta sama lodówka, w różnych pomieszczeniach i dla zupełnie różnych osób, może wywoływać różne odczucia słuchowe.  

W przypadku hałasu emitowanego przez lodówkę – rozbieżność pomiędzy urządzeniami nie powinna być wyższa, aniżeli wartość wynikająca z zaokrąglenia wartości zmierzonej do najbliższej liczby całkowitej. Wartość zmierzona tego parametru powinna odpowiadać wartości znamionowej, podawanej w specyfikacji.