Roczne zużycie energii

Parametr wyznaczany wg wytycznych Komisji do spraw regulacji (UE) nr 1061/2010.

Roczne ważone zużycie energii w kWh/rok jest obliczone na podstawie 220 standardowych cykli prania w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym załadunku oraz w trybie obniżonego poboru mocy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu eksploatacji urządzenia.
W obliczeniach bierze się pod uwagę takie parametry jak ważone zużycie energii, moc pobieraną w trybie wyłączenia i czuwania i ważony czas trwania programu.

Porównanie pralek pod względem rocznego zużycia energii należy dokonywać dla modeli urządzeń o podobnych ładownościach.