Roczne zużycie energii na litr pojemności

Dla lodówek, które różnią się wielkością pojemności całkowitej, TOPTI proponuje wyliczenie dodatkowo wskaźnika, jakim jest roczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na każdy litr pojemności. W obliczeniach przyjęto deklarowane przez producenta roczne zużycie prądu, które zamieszczane jest na etykiecie energetycznej każdego urządzenia. W uproszczeniu – wskaźnik ten pokazuje, ile przeciętnie kilowatogodzin w ciągu roku ,,pochłania” każdy litr objętości. Im mniejsza jest jego wartość, tym mniej kosztowne jest utrzymanie każdego litra pojemności. Niekiedy może się okazać, że kupując nieco większe urządzenie zyskujemy komfort użytkowania, a różnica kosztów energii nie jest wielka.